(606) 284 3737
16, Jalan Laksamana, , , 75000 Melaka